Tilbage til [Geometri] [Matematik på NG] [Fag på NG] [NG]

Definition af højden i en trekant

Højden på siden i en trekant er linien fra det modstående punkt vinkelret ned på siden.

På figuren til højre er højden h på siden a indtegnet.

Du kan flytte på punkterne ved at trække i dem med musen.

Prøv at få højden til at falde udenfor trekanten.

Sætning om højderne

Tilbage til [Geometri] [Matematik på NG] [Fag på NG] [NG]