Tilbage til [Den retvinklede trekant] [Geometri] [Matematik på NG] [Fag på NG] [NG]

Arealet af en trekant

Arealet af en trekant er en halv højde gange grundlinje.

Arealet af trekanten er altså alene bestemt af trekantens grundlinie og dens højde, og ikke af trekantens form. Det betyder at der er mange trekanter derude med samme areal.

På figuren kan du ændre trekantens form ved at hive i de røde punkter med musen. Den blå linie er parallel med trekantens grundlinje g og kan flyttes med det blå punkt. Punktet A kan kun løbe på den blå linje, så både grundlinjen og højden i trekanten forbliver den samme når du ændrer på As placering.

Du kan bevise arealformlen på engelsk.

Arealet af et parallellogram

I et parallellogram er arealet givet vedd højde gang grundlinje.

Arealet af parallellogrammet er altså alene bestemt af parallellogrammets grundlinie og dets højde, og ikke af parallellogrammets form. Det betyder at der er mange parallellogrammer derude med samme areal.

På figuren kan du ændre parallellogrammets form ved at hive i de røde punkter med musen. Den blå linie er parallel med trekantens grundlinje g og kan flyttes med det blå punkt. Punktet A kan kun løbe på den blå linje, så både grundlinjen og højden i parallellogrammet forbliver den samme når du ændrer på As placering.

Hvis du vil have et bevis på engelsk.

Tilbage til [Den retvinklede trekant] [Geometri] [Matematik på NG] [Fag på NG] [NG]